ANBI

De Vrijwilligershulp Elburg heeft een ANBI status per 01-01-2018. Hieronder treft u een aantal gegevens aan die van belang zijn voor het behouden van onze ANBI status.

Contactgegevens

Marjan Holtrust – Jongman,tel. 0525 – 681774Koperwiek 7, 8081 ZP Elburg

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden ontvangen geen beloning voor de taken die zij uitvoeren, maar hebben recht op een onkostenvergoeding voor de kosten die zijn gemaakt voor het uitoefenen van hun functie.