ANBI

De Vrijwilligershulp Elburg heeft een ANBI status per 01-01-2018. Hieronder treft u een aantal gegevens aan die van belang zijn voor het behouden van onze ANBI status.

Contactgegevens

Marjan Holtrust – Jongman,tel. 0525 – 681774Koperwiek 7, 8081 ZP Elburg

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden hebben recht op een vergoeding van de kosten die zijn gemaakt voor het uitoefenen van hun functie. Bestuurders ontvangen geen beloning.