Bestuur

De Vrijwilligershulp Elburg is een stichting. Daarom heeft de Vrijwilligershulp Elburg een bestuur. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor het werk dat zij doen, slechts een vergoeding voor de kosten die zij maken bij het uitoefenen van hun functie.

Het bestuur bestaat uit:

Marjan Holtrust (voorzitter), Ria Stooker (secretaris) en Lies van ’t Ende (penningmeester).

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen ons bestuur? Neemt u dan contact op via ons telefoonnummer of via e-mail.