Vrijwilligersbijeenkomst december 2018

Afgelopen vrijdag, 7 december 2018, vond de vrijwilligersbijeenkomst van de Vrijwilligershulp Elburg plaats. De laatste bijeenkomst van dit jaar met als doel het jaar af sluiten en de vrijwilligers te bedanken voor hun trouwe inzet. Een groot aantal vrijwilligers kwam deze avond rond 17:00 bijeen in restaurant de Haas. Eerst was er tijd voor een kopje thee of koffie en ontmoeting, daarna hield bestuurslid Marjan een toespraak waarin ze, namens het bestuur, de vrijwilligers een compliment gaf en hen bedankte voor hun inzet. Na de toespraak stond er heerlijke snert klaar. Na het eten was er nog tijd voor een kopje koffie of thee en rond 19:30 gingen alle vrijwilligers naar huis. Iedereen kreeg een lichtje mee naar huis naar aanleiding van de uitspraak van Loesje; ‘als iedere vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker’.

Het was een mooie en gezellige avond waarop we elkaar mochten ontmoeten en bedanken. De VE wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Een nieuw bestuur

Per ingang van 1 november 2017 heeft de Vrijwilligershulp Elburg een nieuw bestuur. Marjan Holtrust zal de functie van voorzitter op zich nemen, Ria Stooker de functie van secretaris en Lies van ’t Ende de functie van penningmeester. We wensen hen veel succes toe!

Bijeenkomst voor vrijwilligers, coördinatoren en het bestuur

Deze bijeenkomst vond plaats op 14 maart 2017 in `t Huiken.

Om ongeveer 11.00 uur druppelden er 25 mensen binnen. Al gauw had iedereen een plekje gevonden. Even later werden de tafels aan elkaar geschoven. Dat maakte het al snel gemoedelijker. De gesprekken onderling kwamen goed op gang.

Onze voorzitter, Adriaan Vinju sprak een welkomstwoord, maar ook een dankwoord uit naar de vrijwilligers. En dat was welverdiend.

Daarna was het de beurt aan Eefje Westerink.  Zij speelde met ons het bingospel aan de hand van een vertelling over het huishouden van vroeger. In dit verhaal zaten de bingogetallen verstopt. Alles gebeurde natuurlijk in het dialect. We moesten dan ook goed luisteren om het te kunnen volgen. Natuurlijk waren er ook echte prijsjes die ook met het huishouden te maken hadden. Eefje werd bijgestaan door assistente Liza Gerritsen (coördinator VE). Beiden waren prachtig uitgedost in klederdracht.

Na dit spel was het tijd voor de inwendige mens. We aten broodjes met (genoeg) kroket en er was drinken. Hierna ging een ieder weer zijn eigen weg.

Het was een gezellige bijeenkomst.

Onze vrijwilligers verdienen een lijstje.