Coördinatoren

Wat zijn de taken van onze coördinatoren?

Helemaal volledig kunnen we hier niet zijn. Soms zijn er allerlei kleine taken die niet direct beschreven staan maar wel gedaan moeten worden.

Daarom hier een greep uit de taken:

  • Zorgen voor een goede taakafbakening van onze vrijwilligers
  • Werven en selecteren van vrijwilligers
  • Kennismaking organiseren tussen vrijwilligers en hulpvragers (degene aan wie zij hulp gaan bieden)
  • Begeleiden van de vrijwilligers
  • Gesprekken met hulpvragers over hun wensen
  • De juiste match maken tussen vrijwilligers en hulpvragers
  • Goede bereikbaarheid (op de ochtenden telefonisch bereikbaar)
  • De VE bekend maken in de gemeente samen met het bestuur

En zo zijn er nog talloze andere taken die onze vrijwillige coördinatoren uitvoeren.
We zijn heel blij met de inzet van onze huidige coördinatoren. Ook werken wij met een vertrouwenspersoon.

Heeft dit uw belangstelling gewekt? Lijkt u dit werk als vrijwillige coördinator een uitdaging? U kunt altijd contact met ons opnemen voor verdere informatie.

Vraag naar Froukje Hempenius van Stichting WIEL. Zij kan u er meer over vertellen.