Secretariaat

Het secretariaat wordt ingevuld door Ria Stooker.

De contactgegevens zijn:

Vrijwilligershulp Elburg
t.a.v Secretariaat
Lange Wijden 33a
8081 VS Elburg