Privacy Statement

De Vrijwilligershulp Elburg (VE), gevestigd aan de Lange Wijden 33a te Elburg, verwerkt persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.​

Contactgegevens:

Stichting Vrijwilligershulp Elburg
Lange Wijden 33a
8081 VS ELBURG
www.vrijwilliershulpelburg.nl
Tel. 06-42497662

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere van u kunnen vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beperkt noodzakelijke medische gegevens
 • Opleidingsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Om communicatie op passende wijze te verzorgen.
 • Zorg dragen voor de juiste informatie.
 • Om een passende match te kunnen maken ( maatwerk ) tussen vrijwilliger en hulpvrager.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is en niet langer dan de wettelijke richtlijnen voorschrijven.

De VE bewaart deze voor de duur van een match en daarna maximaal 3 maanden.

De gegevens van vrijwilligers blijven bewaard zolang zij in het vrijwilligersbestand willen blijven en daarna maximaal 3 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vrijwilligershulp Elburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of met uw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, is de afspraak  om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vrijwilligerswerk Elburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Alle vrijwilligers en hulpvragers hebben recht op inzage in de gegevens.
 • Daarvoor kan contact worden opgenomen met de secretaris / beheerder van de VE. info@vrijwilligershulpelburg.nl
 • Alle vrijwilligers en hulpvragers hebben het recht om geregistreerde gegevens te ( laten ) wijzigen of te verwijderen.
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Er is een laptop aangeschaft voor de coördinatoren die alleen gebruikt wordt voor de VE. Deze zijn beveiligd met een persoonlijk wachtwoord. Voor dropbox is 1 account voor de beheerder die de bestanden deelt met de andere coördinatoren.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail: info@vrijwilligershulpelburg.nl

  Beveiligingsincident/datalek

  Stichting Vrijwilligershelp Elburg doet haar uiterste best datalekken te voorkomen. Indien persoonsgegevens verloren zijn gegaan wordt er binnen de wettelijk gestelde eisen binnen 72 uur een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mochten hier ongunstige gevolgen voor u ontstaan dan wordt u hierover geïnformeerd.